Boendeinformation

Här har vi samlat matnyttig information för dig som är nuvarande eller blivande hyresgäst hos oss, sådant som vi märker att våra hyresgäster ofta frågar om. Hittar du inte svar på dina funderingar så är du välkommen att kontakta oss.

Autogiro

Vi ser gärna att hyran betalas via Autogiro. Det är praktiskt både för dig och för oss. Maila oss clearingnummer, bankkonto-nummer samt vilken bank du har. Den sista vardagen i månaden dras hyresbeloppet från ditt bankkonto.

Avflytt

Vid avflyttning skall lägenheten besiktigas. Lägenheten och tillhörande utrymmen som förråd och garage ska vid tillfället vara tömda och städade. Alla utrustningsdetaljer som hör till lägenheten, t ex gardinbeslag skall lämnas kvar i lägenheten. Boka tid för besiktning senast två veckor innan avflyttningsdatum. Nycklar återlämnas i samband med besiktningen.

Flyttstädning, se nedan!

Balkong

Blomlådor eller dylikt får inte hängas utanför balkongen p g a risk för fall som kan leda till allvarliga skador. Tänk också på att endast el-grill får användas på balkong eller uteplats samt att man inte får slänga ut fimpar, skräp m.m. Rökning är inte tillåten på balkong.

Brandvarnare
Fastighetsägaren tillhandahåller en brandvarnare till samtliga lägenheter. Det åligger hyresgästen att kontrollera brandvarnarens funktion under tiden man bor i lägenheten och vid behov byta batteri. Vid fel görs en felanmälan, använd felanmälan via hemsidan.
El-abonnemang

El-abonnemang tecknas och betalas av dig som boende med valfri leverantör. För att vara säker på att ha el vid inflyttning bör du anmäla din nya adress senast två veckor före inflyttning. Glöm inte att avsluta el-abonnemanget vid avflytt.

Felanmälan

Felanmälan görs på vår hemsida www.petrifastigheter.se/felanmalan eller på telefon 070-260 03 90
Vid akuta fel ringer man under arbetstid (vardagar 7:00-16:00) vår jourtelefon 070-260 03 90
Vid akuta fel utanför arbetstid ringer du Securitas på telefon 010-470 51 84.

Flyttstädning

Lägenheten skall vara väl rengjord och städad. Glöm inte balkong och förrådsutrymmen, garage och eventuella andra biytor. Tänk på att om lägenheten inte är välstädad måste vi debitera dig för städkostnader. För mer information om hur flyttstädningen ska utföras, se bifogad blankett.

Hemförsäkring
Du är skyldig att ha en hemförsäkring under tiden du är hyresgäst hos oss. Den omfattar samtliga i din familj och täcker, förutom skador på dina ägodelar, även sådant som kan drabba fastigheten vid brand eller vattenskada. Saknar du försäkring kan dina kostnader bli mycket stora vid eventuell olycka.
Hyresbetalning
Betalning av hyran ska ske i förskott senast sista vardagen i månaden innan. Om du har autogiro dras hyresbeloppet från ditt bankkonto sista vardagen månaden innan. Hyresavier lämnas ut eller skickas med e-post kvartalsvis. Har du autogiro skickar vi endast ut avier då hyran ändras. Vid för sent inbetald hyra debiteras dröjsmålsränta.
Jour – när kontoret är stängt
Vid allvarliga/akuta fel och efter kontorets öppettider ring Securitas på 010-470 51 84.
Mattor
Mattor ska ej skakas från fönster eller balkong då det vållar dina grannar obehag.
Parkering
Parkering får endast ske på markerade platser och naturligtvis endast på den plats du själv hyr. På vissa fastigheter krävs p-kort. De hyresgäster som detta gäller för har fått information.
Persienner
Hyresvärd ansvarar ej för persiennerna i lägenheterna.
Rökning och husdjur
Rökning och husdjur ska ej förekomma i lägenheten. Kostnader relaterade till rökning och husdjur kommer debiteras hyresgäst.
Soprum
Det är allas ansvar att se till att soprummen är prydliga. Var noga med att slänga rätt saker på rätt ställe i soprummet! För elektronik, träavfall och annat för som det inte finns avfallstunnor åligger det hyresgästen att själv leverera till avfallsstation.
Störning
Vår ambition är att det ska vara lugnt och trivsamt i våra hus, oavsett tid och dag. Vissa ljud måste dock du som hyresgäst ha överseende med ex hushållsmaskiner, steg och röster. Om du upplever att dina grannar stör t ex genom hög musik, bråk och skrik kontaktar du kontoret. När du anmäler störningen till oss råder tystnadsplikt och du har alltid möjlighet att vara anonym gentemot den störande hyresgästen.
Trapphus
Trapphus skall hållas fria från cyklar, barnvagnar, leksaker, lösa mattor, skräp mm. Trapphuset är en utrymningsväg och får ej blockeras. Ambulans och räddningstjänst måste ha fri väg om olyckan skulle vara framme.
Tvättstuga
Tänk på att hålla dina tvättider och att rengöra den utrustning som du använt. Sopa och torka golvet. Släng tomma förpackningar. Kontrollera att du rengjort och stängt av samtliga maskiner (förutom de där det speciellt anges att de inte ska stängas av), att du inte glömt kvar något i eller kring maskinerna samt släckt belysning i tvättstuga och torkrum. Vattnet ska alltid stängas av. Husdjur får inte vistas i tvättstugan. Här gäller den gamla trivselregeln: Lämna tvättstugan i samma fina skick som du själv vill finna den i!
Uppsägningstid
Avflytt kan ske tidigast till det månadsskifte som inträffar närmast efter tre månader från uppsägningen. Exempel – om du säger upp din lägenhet någon gång mellan den 1-31 januari, gäller uppsägningen till avflyttning den 1 maj. Undantag från ”tremånadersregeln” endast vid dödsfall då uppsägningstiden är en månad. Under uppsägningstiden är du skyldig att låta intresserade hyresgäster få se på lägenheten fastän du ej flyttat ut.